Privatlivspolitik – Databehandling og beskyttelse

Opdateret 25.09.2022

Bemærk, at du ved din forsatte brug af EatMore´s produkter og services efter d. 25. september 2022 accepterer vores nye databehandleraftale/privatlivspolitik, og at denne vil danne grundlag for vores behandling af dine persondata fremover.

Tak for din interesse for vores madportal EatMore.dk. Hos EatMore tager vi dine private informationer meget seriøst. Vi har en klar politik for behandling af de personoplysninger, som vores kunder overlader til os. Vi behandler altid dine oplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med gældende lovgivning. I det efterfølgende vil vi informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger i forbindelse med din brug af EatMore´s produkter og serviceydelser.

1. GenereltDenne politik om behandling af personoplysninger ("Privatlivspolitik") beskriver, hvorledes madportalen EatMore.dk indsamler og behandler oplysninger om dig. Din aftalepartner er EatMore.dk – Møllegade 71 – 6400 Sønderborg - Danmark

1.1 Kundekonto

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos os indsamlet via vores hjemmeside eller applikationer. Bestillinger i vores madportal foretages via en kundekonto som bliver oprettet ved din første bestilling ved at indtaste en række personoplysninger. Vi indsamler kun de nødvendige personoplysninger for at kunne levere den ydelse, som du har bedt os om. Herunder særligt:

  • Dit navn
  • Din e-mailadresse
  • Din adresse
  • Dit telefonnummer
  • Dine betalingsoplysninger (håndteres af Bambora Danmark A/S)

1.2 Ansvar

EatMore.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til EatMore.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.2. Formål og behandling


HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN


2.1 Indsamling af data

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af siden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse og informationer om din computer. Desuden finder cookiepolitik anvendelse, når du bruger vores site.

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen, samt foretage målrettet markedsføring, herunder re-target via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre EatMore.dk samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f. 2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mail adresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker via vores site eller applikationer.

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre bedrageri.

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4

Når du besøger vores Facebook side, behandles dine personoplysninger som angivet i Facebooks privatlivs- og cookiepolitik. Skriver du til os via vores Facebook sider eller deltager du i en af vores konkurrencer på Facebook, vil vi behandle oplysninger om dit navn og dit opslag.

2.4.1

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at besvare din henvendelse, og at lade dig deltage i lodtrækningen og rette henvendelse til dig, såfremt du vinder.

2.4.2

Retsgrundlaget for denne behandling er EatMore´s legitime interesse i at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i konkurrencen og kontakte dig, hvis du vinder jf. EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. Modtagere af personoplysninger


3.1

I forbindelse med levering af varer, som du har købt via vores madplatform EatMore.dk, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til vores samarbejdspartner ”Restauranten” med henblik for optimering af vores processer.

3.2

Når du gennemfører betalingstransaktioner via EatMore.dk, sker dette via EatMore.dk ' PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, ePay / Bambora. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på vores site, er det kun vores’ PCI certificerede samarbejdspartner Bambora Danmark A/S - og ikke EatMore.dk eller Restauranten - som får adgang til dine oplysninger.

3.3

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af vores site, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder re-targeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.4

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end den nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

4. Dine rettigheder


4.1

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@EatMore.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4 Retten til sletning

4.4.1

Du har til enhver tid ret til at få dine personoplysninger slettet. Det gøres ved at du logger ind på din brugerkonto og vælger brugeroplysninger. Herefter vil du kunne se en sektion for at slette din brugerkonto samt alle personoplysninger. Endvidere har du muligheden for at kontakte os direkte. Kontaktoplysningerne finder du under sektion 7.1. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være ved direkte kontakt.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til Indsigelse

4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8 Retten til tilbagekalde samtykke

4.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte info@EatMore.dk

4.9 Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

5. Sletning af persondata


5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af vores site eller applikationer i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i EatMore´s Cookiepolitik. De cookies, som EatMore.dk selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i vores cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til EatMore i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til regnskabslovgivningen.

5.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af

6. Sikkerhed


6.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

7. Kontaktoplysninger


7.1

EatMore.dk
Møllegade 71, 6400 Sønderborg, Danmark
+45 88 82 65 43
CVR 39081814
info@eatmore.dk

7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte os.

8. Ændringer i Persondatapolitikken


8.1

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på EatMore.dk